Sa pagdating ng mga espanyol beth phoenix cody rhodes dating

Posted by / 19-Jul-2016 20:32

Ang pasyon ang isa sa patulang anyo na makarelihiyon.

Samantalang ang mga dula sa nama’y ang mga senakulo, Santa Cruzan, at tibag.

Dula ang naging pangunahing panitikan sa panahong ito.

Dala nila ang mga bodabil na isang uri ng dula kung saan umaawit at sumasayaw ang mga artista na nagbunga sa sarsuwela ng Pilipinas.

Halimbawa sa mga ito ay ang mga uri ng dulang senakulo,santa cruzan at tibag; tulang gaya ng mga pasyong inaawit.

Recto na naging tanyag sa kanyang natatanging mga talumpati; si Lope K.

Kung relihiyon ang naging pamana ng mga Kastila sa Pilipino, edukasyon naman ang naging pangunahing ipinamana ng mga Amerikano.

Sa panahong ding ito isinilang ang mga ilang imortal na makatang Pilipino na nagsisulat sa Ingles at Tagalog.

Ipinakilala rin ng mga ito ang iba pang uri (genre) ng panitikan gaya ng oda at nagpakilala sa pinilakang-tabing – ang pelikula.

Dahil sa impluwensiyang pangteknolohiyang dala ng mga Amerikano, naimpluwensiyahan din ang panitikan sa bansa.

sa pagdating ng mga espanyol-52sa pagdating ng mga espanyol-30sa pagdating ng mga espanyol-84

Ang mga unang pormal na pelikula sa bansa ay ukol sa buhay ng bayaning si Rizal at ng kanyang dalawang nobela.