Paniniwala ng mga ang dating daan Free no charge chat lines in toronto

Posted by / 04-Sep-2015 18:08

Sa katotohana'y ang salitang Griyego na pinanggalingan ng salita (paradosis) ay nilikha mula sa isang pandiwa na ang ibig sabihi'y "ipasa", "".Follow up: Sa Bagong Tipan, ang salitang "tradisyon" ay madalas na nasusumpungan sa mga Ebanghelyo na kung saan ito ay may kahulugang negatibo, at kasamang binabanggit ang mga eskriba at Pariseyo.Nguni't hindi tinutukoy ng mga naturang Pundamentalista ang mga talatang kung saan may mga "tradisyon" na dapat panghawakan ng mga nananampalataya.Ito ay ang mga tradisyong nanggaling sa mga apostol mismo.Ismael Cadis (Former Catholic Member): Nakapakinig ako sa TV at doon ko po nakilala si Brother, si Bro.Inaanyayahan ko po yung mga lalo na po yung sa mga taga-Antipolo at sa buong Pilipinas po na sana po pakinggan ninyo po ang aral ni Bro.Ang literal na pagsasalin ng nabanggit na talata'y: "...

Pakapansinin na idinidiin dito ang proseso ng pagbibigay sa bawa't saling lahi.Mapapansing muli dito ang paggamit ng salitang "aral" upang itukoy ang mga tradisyong moral na tinanggap mula sa apostol. 11:2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo (paradoseis) na gaya ng ibinigay ko sa inyo.Dito, ang salitang "turo" naman ang ginamit at hindi "sali't saling salita" ang ginamit upang ipahiwatig ang tradisyong natanggap mula sa Apostol Pablo.Manalo noong Abril 18, 2005 sa harap ng Jollibee sa Apalit, Pampangga.Ang pambubugbog ay naganap matapos ang pag-uusap ng manggagawa ng taga-Ang Dating Daan at ng ministro ng Iglesia Ni Cristo (ni Felix Manalo).

paniniwala ng mga ang dating daan-45paniniwala ng mga ang dating daan-4paniniwala ng mga ang dating daan-26

Isang matandang myembro ng Iglesia ni Cristo habang sinasakal ang isang myembro ng Ang Dating Daan.

One thought on “paniniwala ng mga ang dating daan”

  1. Online chat Rooms is Video Chat best free online chatting rooms and chat site. in Usa, Germany, Arab, Lebanon, Syria, Egypt and more, chat rooms Cam chat without registration, just enter nickname and start chatting Cam chat ohne registrierung geben Sie einfach nickname und loschatten Kennst Du schon unseren neuen Camchat?